Under 2023 når vi den högsta besökssiffran någonsin på vårt museum i Västervik. 3122 människor hittade till oss under året, vilket är mer än både 2003, då vi året innan flyttat in i nuvarande lokaler, och 2012 då vi firade att Västerviks Hospital fyllde 100 år.

Jämfört med föregående år, 2022, har vi haft nära 12% flera besökare under 2023. Vi är otroligt glada och vill tacka alla som kommit till oss. Samtidigt hälsar vi välkommen på återbesök!

Webbplatsen psykmuseet.se
Även vår webbplats psykmuseet.se visar på en ökning av antalet digitala besökare under 2023, jämfört med 2022, på 7%.

Instagram och Facebook
Våra digitala kanaler visar på en ökande följarskara. På Instagram har vi ökat med 6% och på Facebook med hela 30% under 2023 jämfört med 2022.

Under 2023 hade vi ökat antal spontanbesökare på vårt museum. Vi har också möjlighet att öppna museet för bokade besök på förfrågan. Allt fler upptäcker Psykmuseet och en nyfikenhet uppstår. Vi märker att intresset för och berättelse om den psykiatriska vården under förra århundradet växer sig allt starkare.

Våra ordinarie öppettider är året runt torsdagar 13-17. Under sommaren utökar vi med ytterligare en dag i veckan. Våren 2024 firar vi lite extra med fyra lördagar då vi öppnar museet för spontanbesök.

Lördagarna den 3 februari, 9 mars, 20 april och 18 maj slår vi upp portarna klockan 11-15 och hälsar alla hjärtligt välkomna till Psykiatriska Museet i Västervik!