Om rättsarkitektur

”Inom psykiatrin måste man ha dörrar som går ut från rummen, annars skulle du kunna barrikadera dörren om du vill göra dig illa. Men om man har breda dörrar som svänger utåt blir det trångt i korridoren, och då kan det uppstå obehagliga situationer. När vi...

St Olofs sjukhus i Visby

”1935 anställdes arkitekten Hakon Ahlberg av Medicinalstyrelsen för att rita svenska sjukhus. Det gjordes med en ideologi och tanke. Målsättningen var att bygga sjukhus med ljus, luft, renlighet – och funktionalitet. Ett av de sjukhus han ritade är S:t Olof i...