Youtubekanalen SanktLarsFilm

Youtubekanalen SanktLarsFilm

Fotografen Mattias Wellander Löfgren har skapat youtube-kanalen SanktLarsFilm Så här presenterar Mattias själv sin kanal och sina filmer: ”Bakgrunden till varför vi vill göra en film om Sankt Lars är för att de som varit patienter förtjänar ett värdigt avslut...

Lobotomierna på Umedalens sjukhus

”Mellan 1944 och 1970 lobotomerades 4 500 svenskar. Flitigast var man på Umedalens sjukhus med långt över 700 lobotomeringar, men också Sidsjön tillhörde de sjukhus där lobotomin användes mest. Lobotomi innebär att kapa nervbanor från pannloben till djupare...

Att skriva om lobotomi

”År 1944 gjordes, av den dåtida kunnigaste staben av hjärnkirurger och psykiatrer i Stockholm, de första lobotomierna i Sverige. Medierna var snabba med att presentera nyheten. Nyheten om »två märkliga operationer« på sinnessjuka från Beckomberga sinnessjukhus...

Umedalens sjukhus – del 2

”Inom psykiatrin utvecklades det många behandlingsmetoder under 1900-talet. På Umedalens mentalsjukhus användes några av dem t ex. långbad, krampterapi, lobotomi och elchocker. De kan du läsa mer om här: Långbad Man stoppade ner patienterna i varmt vatten för...