Digikult – om kulturarv på nätet

”Sverige arbetar för att bli världsledande på att använda digitaliseringens möjligheter. Under fyra temaområden – e-förvaltning, digitalisering, publicering och delaktighet – kan du ta del av den snabba utveckling som sker inom IT/kulturarvsområdet med många...