Lästips: Mentalvård under 500 år

“I äldre tider hanterades »dårar« eller sinnessjuka i Sverige på ett likartat sätt som andra utsatta och svaga grupper i samhället, till exempel fattiga, gamla och sjuka. Dessa kunde tas om hand i de så kallade helgeandshusen. På de medeltida hospitalen vårdades...

Den sorgliga Tufva-historien

Till »Hallands P:n” skrifves från Falkenberg: “Den sorgliga “Tufva-historien” synes nu vara på väg att inträda i ett nytt stadium. Hr Johanssons slägtingar hafva nämligen i dagarna uti bankinrättning deponerat ett belopp af 20,000 kronor, under...

Läkaren Jonas Jonsson

Jonas Jonsson, född 31 oktober 1848 i Håsjö socken, Jämtlands län, död där 16 mars 1920, var en svensk läkare. Jonsson blev student vid Uppsala universitet 1873, medicine kandidat 1882 och medicine licentiat 1887. Han var praktiserande läkare i Sundbybergs köping,...

Tufvan-skandalen 1892

År 1892 inträffade den så kallade Tufvanskandalen, vilken fick stor uppmärksamhet i pressen och kom att flera gånger debatteras livligt på Svenska Läkaresällskapet. I november nämnda år hade lantbrukaren A.P. Johansson från Långås i Halland tvångsintagits på Tufvan...