Hot om vräkning ökar risken för självmord

”Att få besked om att man ska vräkas är traumatiskt för de flesta. En ny svensk studie visar att vräkningshotet tydligt ökar risken för att personen ska begå självmord. Det är fyra gånger vanligare att personer som ska vräkas tar livet av sig, jämfört med ett...

Lästips om schizofreni

Artikeln Schizofreni förr och nu – synen på långtidsprognos har varierat  är skriven av Lennart Lundin, leg psykolog, Psykiatri psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg och Lena Flyckt, överläkare, docent, institutionen för klinisk neurovetenskap,...

Mors trauma kan påverka barnens gener

”Att traumatiska händelser kan påverka även kommande generationers stresskänslighet var inte helt nya tankar för Rachel Yehuda. Redan på 1990-talet när hon startade en psykiatrisk mottagning för överlevare från Förintelsen, överraskades hon av att även många av...

Att minska psykisk ohälsa

”De stressrelaterade diagnoserna är de som ökar mest. För att förebygga dem är det framför allt väldigt viktigt att det finns en balans mellan arbetets krav och den anställdes förutsättningar att klara av dem. För att man tidigt ska kunna fånga upp anställda som...

Hur mår våra studenter?

”Studentlivet förknippas ofta med många nya vänner, roliga fester och spännande aktiviteter. Men så ser verkligheten inte ut för alla. En del känner sig ensamma, utsatta och pressade. Extra svårt kan det vara för den som är ung och helt ny på en studieort, har...