Självskadande patienter möter dömande personal

“Vårdpersonal som är okunnig, dömande och använder tvångsåtgärder som straff. Det är vad många patienter som självskadar sig möter, enligt en ny rapport. Men destruktiva beteenden går att förebygga – redan i skolan. Patienter som skadar sig själva får inte den...

Vräkningshot ökar självmordsrisk

“Att få besked om att man ska vräkas är traumatiskt för de flesta. En ny svensk studie visar att vräkningshotet tydligt ökar risken för att personen ska begå självmord. Det är fyra gånger vanligare att personer som ska vräkas tar livet av sig, jämfört med ett...

Fler söker hjälp för spelmissbruk

“Fler personer vill ha hjälp med spelberoende. Framför allt ökar samtalen från anhöriga kvinnor till spelande män. Samtidigt visar en ny studie att de som gör en storvinst eller spelar för stora summor löper högre risk att fastna i ett långvarigt...

Nya podden Psykiatrikerna

“Det är mycket som händer inom neurovetenskapen just nu, så mycket att det talas om ett paradigmskifte. Samtidigt översköljs vi av så många rapporter och publiceringar att bara en bråkdel av all information sätts i ett sammanhang och når ut till den intresserade...

Poliser missnöjda med psykiatrin

“Polisers många möten med psykiatrin gör dem kritiska till hur samhällets stöd till psykiskt sjuka fungerar. Sju av tio uppger, i en enkät genomförd av Polisförbundet, att de upplever att sjuka får för dålig hjälp av psykvården. Poliser kommer i kontakt med...