Satsning mot självskadebeteende

“Unga som skadar sig själva ska inte längre vårdas på rättspsyk. Region Skåne ska nu samordna ett nationellt projekt för att utveckla forskning och vård för unga med självskadebeteende. Målet är att antalet unga som skadar sig själva ska minska, samt att färre...

Alfred Petrén och rättspsykiatrin

“Också inom kriminalpsykiatrin var Petrén ett ledande namn. Kort efter sekelskiftet framträdde han tillsammans med bl a Olof Kinberg och Bror Gadelius med krav på att den psykiatriska människokunskapen skulle få en utökad och mer direkt tillämpning inom...

Tvångsvård i Sverige

“Varje dag tvångsvårdas ungefär 3 000 personer i Sverige med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Dessa patienter har ofta stora vårdbehov och behöver omfattande insatser.” Texten ovan kommer från...

Så görs en rättspsykiatrisk bedömning

“I Sverige bedöms hälften av de cirka 550 personer som går igenom en stor rättspsykiatrisk undersökning ha en psykisk störning. Så här går undersökningen till. När någon anhålls eller häktas kan frågan om hur personen mår psykiskt förr eller senare uppstå. Om...