Berättelser från Sundby sjukhus i Strängnäs

Berättelser från Sundby sjukhus i Strängnäs

”Att arbeta på Sundby sjukhus på 1920-talet: Sjukhuset öppnade i Januari 1922. Överläkaren kom från Vänersborg, han tog med sig en hel del personal till Sundby. Patienterna, många iförda tvångströjor kom med särskilda tåg till Strängnäs.På sommaren hade...