Välj en sida

Sidsjöns sjukhus i Sundsvall

“Sidsjöns sjukhus var ett mentalsjukhus som låg vid Sidsjön utanför Sundsvall. Sjukhuset lades ned år 2001 och en del av området är omvandlat till flyktingförläggning.Det uppfördes och öppnades 1943 efter ritningar av Håkon Ahlberg,och betraktades då som mycket...

Ulleråkers sjukhus

“Ulleråkers sjukhus anses vara Sveriges äldsta. Det har anor sedan 1300-talet. Vid Fyristorg byggdes 1302 en vårdinrättning som fick namnet Helgeandshuset. Det drevs av kyrkan och gav vård åt stadens sjuka och fattiga.” “1931 bytte hospitalet namn...

Lästips: Intressant läsning om Danvikens Dårhus

“Weigel tycks ha större tilltro till denna moraliska och pedagogiska terapi än till bad och kräkmedel, att inte tala om svängmaskinen, som han finner användbar endast som straffredskap. De eljest förekommande tvångsmedlen var minskade matportioner, tvångströja...