Psykiatrihistoriska museer i Sverige

SÄTER: ”Mentalvårdsmuseet i Säter är ett psykiatrihistoriskt museum. Vårt utbud riktar sig till såväl allmänhet som grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolan. Alla visningar är guidade och sker utifrån gruppens nivå och behov.Ibland tillkommer också tillfälliga...