1892: Psykiskt sjuka hängdes ut i pressen

En skandalhistoria afrättad. Af särskilda skäl ber jag att här få nämna några ord angående en uppfunnen skandalhistoria, som sedan några veckor tillbaka idislats utaf en af de två eller tre smutstidningar, hvilka vanhedra hufvudstaden. Den hederliga prässen kan...

Självmordsrapportering år 1910

”Ett hemskt fynd. En okänd man, omkring 35 år, med mörkt hår och mustascher samt synnerligen välklädd, påträffades i lördags hängande död i ett sommarfähus på Eskya ägor invid Elmhult. Den döde har varit synlig i trakten sedan fredagen och föreföll då virrig....

Olaglig inspärrning på hospital

”En Tufvahistoria i Danmark. I tisd utkom i Köpenhamn en bok af etatsrådet P. M. Brun med titeln ”Våra hospitaler” Boken inledes med följande fråga: ” Kunna våra hospitaler under sundhetspolisens nuvarande organisation missbrukas till olaglig...