Filmen om Sankta Gertruds sjukhus

 

Filmen Sankta Gertruds Sjukhus – Livet på ett mentalsjukhus, består av fyra stycken avsnitt om cirka 10 minuter vardera.

Del 1, En stad i staden
Del 2, Från långbad till Hibernal
Del 3, Den fasta paviljongen
Del 4, Statens kaka – Liten men säker

Filmen är producerade med bidrag från Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Västerviks-Tidningens Kulturpris 2012.

Filmen har tidigare sålts på DVD. Del 1 är publicerad här webbplatsen sedan tidigare. Under november och december 2020 kommer vi även att publicera del 2 till 4 på denna sida.

Del 4, Statens kaka liten men säker

Sven-Eric Andersson som jobbade på sjukhuset från 1953 till 1972 berättar om de diagnoser samt behandlingar som gällde inom psykiatrin under sjukhusets verksamma år.

Del 3, Den fasta paviljongen

Per-Olof som varit mentalskötare från 1958 till 1995 berättar om den låsta avdelning för de mest vålds- och rymningsbenägna patienterna som kallades Den fasta paviljongen. k.

Del 2, Från långbad till Hibernal

Sven-Eric Andersson som jobbade på sjukhuset från 1953 till 1972 berättar om de diagnoser samt behandlingar som gällde inom psykiatrin under sjukhusets verksamma år.

Del 1, En stad i staden

Stanley Ahl som jobbat inom psykiatrin i 45 år berättar om sjukhusets tillkomst och om hur sjukhusområdet blev en egen stad i staden samt om Psykiatriska Museet i Västervik..