Museets historia

IMG_2875Museets grundsten lades av målarmästare Mauritz Lundin, som började arbeta på sjukhuset 1912. När han såg vilka fina arbeten en del patienter gjorde, såg han till att de blev sparade på sjukhuset Målareverkstad.

Vi har bl a flera stora handskrivna och inbundna biblar, med ”egen text” , originella tavlor, och en stor båtmodell som gjordes av patienter redan på 1910-talet. Dessa förvarades i alla år på Måleriet, och flyttades i början av 1980-talet upp på vinden ovanpå Kommunal avd 36:s fackförenings-expedition på Norra Sjukhuset.Till vänster ses hantverksföreståndare Mauritz Lundin på Målareverkstan bläddra i en av böckerna.

När allt fler avdelningar under 1980-talet stängde samlade personal ihop gamla föremål och lämnade till detta provisoriska museum. Olika arkiv på sjukhuset började samlas in redan på 1970-talet, och fick också plats i ett speciellt rum i samma hus. Redan då hade museet många skolklasser och vårdstuderande på besök. Det startades också studiecirklar i Kommunal-pensionärernas regi. Dessa samlade in ca 500 bilder från sjukhuset som dokumenterades, en samling som nu har växt till flera tusen bilder.

IMG_2215Så småningom togs beslutet av landstinget att huset skulle rivas. Museet var då nedläggningshotat, och Psykiatriska Museets Stödförening bildades med syfte att verka för ett permanent museum på Norra Sjukhusets område. Kalmar Läns Landsting tog beslutet att återställa en gammal vårdavdelning till museum.

Avd 21 v renoverades till ursprungligt skick av Kalmar Läns landsting före 2002, då vi flyttade in. Hela sjukhusområdet såldes 2004 till Lars Nilsson. Denne var positiv till museet och lovade att det skulle få vara kvar. Tyvärr avled Lars Nilsson, och efter det var framtiden oviss under en rad år. Ovan en bild på hur köket såg ut i museibyggnaden när ett rum och kök i bottenvåningen fungerade som bostad för Målarmästarefamiljen Lundin på 1920-talet. 

I mars 2013 kom Landstinget i Kalmar Län och Gertrudsvik Sjöstad överens om ett treårigt hyresavtal för Psykiatriska Museet. Gertrudsvik Sjöstad sponsrar 1/3 av hyran och landstinget betalar 2/3. Landstinget ville göra den här satsningen, då man ansåg att S:ta Gertruds Sjukhus är en viktig del av Västerviks och hela länets historia.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAUnder de 12 år vi hållit till i dessa lokaler har vi haft ca 27.000 besök på museet, medlemmar i föreningen inräknade. För åren 1980-2001 finns ingen statistik, eftersom det då var gratis entré, men vi tror att museet haft minst 35.000 besök sedan tillkomsten.

Till vänster ses en bild från Psykiatriska Museets välbesökta och uppskattade utställning på Kulturhuset i Västervik i samband med Norra Sjukhusets 75-årsjubileum 1987. Från vänster Stig Sund, Gunnel Willman och Gudrun Allard.

 

Byggnaden Avd 21 v var ursprungligen personalmatsal och personalbostad, senare blev det vårdavdelning och efter det lokaler för socioterapin. Det finns hiss till första planet.

På nedervåningen berättas om vården och om alla andra avdelningar som krävdes för att sjukhuset skulle fungera, tex maskinavdelning, kök, tvätt, bageri, jordbruk, djurhållning, hantverkare, kyrka och kyrkogård. Här finns också föremålen som tidigare var på Fasta paviljongens lilla museum. Här kan du också titta på fotografier i album.

övervåningen visas bl a ett patientrum och ett bostadsrum för personal. Här finns också en stor monter med idrottstroféer och pokaler från S:ta Gertruds Gymnastik och Idrottsförening.  Här finns också en liten ”filmsal” där du kan se dokumentärfilmen ”S:ta Gertruds Sjukhus – livet på ett mentalsjukhus”. För den som inte kan komma upp på 2:a vån finns möjlighet att se filmen i en laptop på bottenvåningen.

Museet drivs av Psykiatriska Museets Stödförening, en ideell förening. Kalmar Läns Landsting hyr lokalerna av Gertrudsvik Fastigheter AB och upplåter gratis huset till Psykiatriska Museets Stödförening, som svarar för själva driften. Allt arbete som görs av stödföreningens medlemmar är oavlönat och ideellt.