Kultur i Västervik länkar

Länkar till kultur i Västervik

Norra Kalmar Läns Föreningsarkiv
Här finns Psykiatriska Museets arkiv. Här kan du titta i gamla lokaltidningar.

Kalmar läns Arkivförbund på Facebook

Turistbyrån i Västervik

Västerviks Museum

Wimmerströmska gården

Aktiveum Ankarsrum

Almviks Tegelbruksmuseum

Hjorteds Mopedmuseum

Stadsbiblioteket Västervik

Västerviks musikbibliotek och visarkiv

Kunskapskällans bibliotek
Kunskapskällan har tagit hand om delar av Västerviks Hospitals boksamling från 1912. Likaså har de inbundna årgångar av fackföreningstidningen Humanitet, organ för Svenska Hospitalspersonalens förbund.