Psykiatriska museet, Gertrudsvik, Västervik

Västerviks-Tidningens Kulturpristagare 2012

Covid19 information

Fr.o.m. April 2021 kan vi bara ta emot förbokade besök om max 6 besökare.
Läs mer om hur du förbokar

Senaste berättelser

Inskrivningsjournal 1923 för Titanic-överlevare

Inskrivningsjournal 1923 för Titanic-överlevare

John Charles Asplund, född 1889, kom den 17 juni 1923 att vid 34 års ålder skrivas in på Västerviks hospital med diagnosen Schizophrenia. Vid inskrivningen påbörjades den omfattande journalskrivning som gjordes över patienterna. Här följer journalanteckningarna...

läs mer
Berättelse från S:ta Marias sjukhus i Helsingborg

Berättelse från S:ta Marias sjukhus i Helsingborg

"I mars 1963 började Bengt Ekvall arbeta på sjukhuset, i folkmun kallat ”Sankta”. På den tiden var det lätt att få jobb även om man inte hade formell utbildning för psykiatrisk vård. Staten bekostade den tvååriga utbildningen på sjukhuset, där teori och praktik...

läs mer

Välkommen!

Västerviks Hospital öppnades 1912, då det fanns ett stort behov av vårdplatser för psykiskt sjuka. Sjukhuset bytte 1931 namn till Sankta Gertruds sjukhus, och 1967 till Norra sjukhuset.

Sjukhuset fungerade som ett eget samhälle. När sjukhuset var som störst fanns cirka 1400 patienter och 900 personal. Psykiatriska museet ligger på det f.d. sjukhusområdet, nuvarande Gertrudsvik Sjöstad i Västervik.

Berätta

Berättelsen är central hos oss. Vi presenterar 1900-talets tidiga hospitalsvård. Vi berättar om människorna, området, husen, diagnoserna, behandlingarna och det speciella livet i en egen stad i staden. Här ryms levnadsöden med dramatik, tragik och sorg men också styrka och glädje.

Bevara

Vi bevarar ett stycke svensk psykiatrihistoria. Vår museibyggnad är från 1912  och har använts som bostad, matsal, vårdavdelning och socioterapi. Här har vi inrett med både permanenta och skiftande utställningar.

Bevaka

Vi bevakar vår samtid och reflekterar i ljuset av historien. Vår svenska psykiatriska historia är innehållsrik och ger oss möjligheten att öka våra kunskaper om människans huvud.