Om du söker information om en släkting som varit patient på Västerviks Hospital/S:ta Gertruds Sjukhus/ Norra Sjukhuset kan du skriva brev till: Landstings-arkivet, Box 601, 391 26 Kalmar. Du kan också maila till adressen:  landstingsarkivet@ltkalmar.se

Uppge  namn på patienten, personnummer eller födelsedatum och år, och årtal för vårdtillfället, eller så många uppgifter du kan. Uppge också hur du är släkt med den du vill ha journalkopior på, ditt eget namn, adress och telefon.

Patientjournaler omfattas av sekretess, som gäller i 70 år från sista anteckningsdatum. Landstingsarkivet gör en s.k menprövning innan kopia på journalen lämnas ut. Det måste stå klart att patienten eller en närstående inte lider men om uppgifter lämnas ut. Landstingsarkivet tillhandahåller enbart patientjournaler från nedlagda verksamheter. Kontakta därför i första hand behandlande klinik/läkare om du vill ha kopior på din egen journal. Observera att Psykiatriska Museet inte har något journalarkiv !

journal_utdrag

Exempel på del av en journal.

Kostnaden för kopior är: De första 9 sidorna gratis, sida 10 kostar 50:-, för varje sida därutöver tillkommer 2:-. Journalkopiorna skickas alltid som rekommenderat brev med mottagningsbevis. Det tillkommer en avgift även för detta. Aktuella prisuppgifter hittar du på https://www.regionkalmar.se/politik-och-paverkan/demokrati-och-insyn/arkiv/

Du kan besöka oss på Psykiatriska Museet när du vet vilken avdelning din släkting vårdades på. Då kan du se hur huset såg ut på vår stora modell över sjukhuset. Du kan också titta på bilder i album på olika byggnader. Vi kan hjälpa dig att tolka journalen. Som fd personal har vi tystnadsplikt, så vi kan inte berätta om patienter vi träffat i tjänsten.

Om du söker information om en släkting som varit personal på sjukhuset kan vi kanske hjälpa dig på olika sätt. Du kan titta i våra fotoalbum. Vi kan ta fram gamla registerkort från fackföreningarna. Vi har också utdrag ur kyrkböckerna för Västerviks Hospital 1912, och ett register över all personal vid S:ta Gertruds sjukhus från mantalslängden 1941.

Har du frågor – ring oss på öppettiden torsdagar 14-17 tel 0490/ 865 72