Policy – vision, uppdrag och strategi

I vår policy deklarerar vi vår vision, vårt uppdrag för att nå vision och vår strategi för att genomföra uppdraget.

Vår vision

Att bli den naturliga samlingspunkten för 1900-talets psykiatrihistoria med reflektioner i samtid och framtid.

Resonemang: Ytterst handlar allt om hälsa, om vår psykiska hälsa. Genom att tala om det med varandra, lyfta fram vårt huvuds komplexa funktion i ljuset, vill vi lära oss mer. Det är huvudet som styr. Mänskligheten har lyckats bygga reservdelar för många organ och behandlingsmetoder har utvecklats kraftigt. Vårt huvud har vi mycket kvar att lära oss om. Med hjälp av historia kan vi bidra till detta.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är Berätta, Bevara och Bevaka ämnesområdet psykiatri i syfte att öka öppenheten samt sprida kännedom och kunskap om psykisk ohälsa.

Resonemang: Berättelsen är central. Sjukhusets historia rörande allt från byggnation till behandling och livsöden är en nära outsinlig källa för berättandet. Med berättandet bevaras historien kontinuerligt. Genom bevakning av samtiden får historien en plats att reflektera sig i. Sammantaget ökar vi kunskapen om vårt psyke.

Vår strategi

Vår strategi är att enträget och stegvis:

A) öka öppethållandet på museet med guidningar
B) öka synligheten i media och sociala media
C) öka samarbeten med näringslivet
D) öka samarbeten med besöksnäringen
E) öka samarbeten med muséer

Resonemang: Genom att vara tillgängliga kan vi genomföra vårt uppdrag. Tillgänglighet nås genom öppenhet och synlighet på alla plan, vilket är en grundplåt för samarbeten. Vision och uppdrag kräver finansiering, där vi ser besöksnäringen som en uppenbar möjlighet i samarbete med såväl det nationella som lokala näringslivet. Evenemang och projekt för att öka mängden betalande besökare är ett prioriterat område.

Bläddra och läs vidare bland alla våra berättelser

Som stödmedlem får du fritt inträde till museet under museets öppettider

Registrera medlemskap här    (Betala medlemsavgiften till Bankgiro 5741-8337. Ange ditt för- och efternamn, Postadress och Ort samt email-adress.)