Sjukhusets historia

Administrationsbyggnad
Administrationsbyggnaden den sk ”Ettan” eller Klockhuset. På baksidan fanns kyrkan.

Västerviks Hospital öppnades i januari 1912 på grund av det stora behovet av vårdplatser för psykiskt sjuka. Man ville ha en humanare vård. Namnet ändrades 1931 till S:ta Gertruds sjukhus, år 1968 till Norra sjukhuset och efter sjukhusets nedläggning till Gertrudsvik Sjöstad.

Sjukhuset låg naturskönt men isolerat utefter Gamlebyviken, strax norr om Västervik. Personalen bodde därför på sjukhusområdet. Sjukhuset fungerade som ett eget samhälle. Det enda som saknades var skola, systembolag och barnmorska.

Vi har också ett stort bildarkiv med flera tusen unika bilder...
Flygbild tagen från Gamlebyviks-sidan. Längst ner tv överläkaren och intendentens bostäder. 1930-talet.

När sjukhuset var som störst fanns ca 1400 patienter och ca 900 personal. Upptagningsområde var Blekinge, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län, Norrköpings stad, delar av Östergötland, samt i början även Piteå.

Sjukhusets växthus
Sjukhusets växthus. Bild från 1910-talet.

Sjukhuset var i stort sett självförsörjande med frukt och grönsaker samt hade även svinuppfödning. Patienter deltog i trädgårdsarbete, skogsarbete, i svinhuset samt i många andra sysslor som ansågs som meningsfulla. Det fanns också arbetssal för kvinnliga patienter där man spann, vävde och sydde många av de textilier och kläder som behövdes till sjukhuset. 

Patient i sin säng
Patient i sin säng.

Behandlingarna var till en början sysselsättningsterapi, långbad och i viss mån lugnande läkemedel. 1934 introducerades insulin-behandling och 1941 elbehandling. Åren 1949 -1955 genomgick ett 90-tal patienter lobotomier.

Under 1950-talet kom nya mediciner som förbättrade vården mycket, och lobotomierna upphörde. Man började även med gruppterapi efter förebild från Dikomarks sjukhus, och startade med gymnastik och studiecirklar, med målsättningen att slussa ut patienterna i samhället.  Många patienter kunde nu skrivas ut från sjukhuset, och de som lades in fick mycket kortare vårdtider än tidigare.

På 1980-talet började sjukhuset läggas ner. Sjukhuset övergick senare i privat ägo och heter nu Gertrudsvik Sjöstad. Villor och bostadsrättslägenheter har byggts på området. Vissa gamla lokaler är ombyggda och hyrs av  landstinget i Kalmar Län, Västerviks kommun och kriminalvården. Det finns också nybyggd restaurang och café, privatskola, förskola, dansstudio, veterinär, jaktbutik och nybyggd jaktskyttebana.

Sjukhusets chaufför med bakåkare

Några årtal ur sjukhusets historia:

 • 1912 Sjukhuset öppnades. De första patienterna kom i januari.
 • 1913 Skötarnas fackförening SHF – Svenska Hospitals-personalens Förbund – avdelning 13 bildades.
 • 1914 Växthus och bilstall byggdes.
 • 1915 Svinstallet invigdes 13/8.
 • 1917 Pga världskriget byggdes fyra provisoriska torvskjul.
 • 1919 Kyrkogården invigdes 29/11.
 • 1923 6 familjebostäder för personal  i två bostadshus byggdes.
 • 1929 Verkstäder för tapetserare och bokbinderi ordnades. Man började med gymnastik för patienterna, och radioapparater anskaffades till vårdavdelningarna.
 • 1931 Sjukhuset bytte namn till S:ta Gertruds Sjukhus
 • 1932 Garage för 12 bilar byggdes.
 • 1934 S:ta Gertruds GoIF – Gymnastik och Idrottsförening – började sin verksamhet.
 • 1936 Mattransporterna började ske med automobil.
 • 1938 Lagården gjordes om till svinstall. Tvättstuga för personalen byggdes. Tillgång till  röntgen och tandvård ordnades på sjukhuset.
 • 1939 Nytt centralkök, ny personalmatsal byggdes. Skyddsrum byggdes och luftskyddsåtgärder vidtogs med anledning av världskriget.
 • 1940 Administrationsbyggnaden ombyggdes, med modernt  apotek och laboratorium. Skyddsrum ordnades.
 • 1941 Festsalen byggdes, med skyddsrum i källaren. Man ordnade bio för patienter och personal 2 ggr/mån. Fårhus byggdes. Elbehandling introducerades. Alla patienter fick tandvård.
 • 1943 Långbaden upphörde helt.
 • 1947 Sjukhuset fick automatisk telefonväxel.
 • 1948 Insulinbehandlingsavdelning ordnades på avd 4.
 • 1949 2 kvinnor lobotomerades.
 • 1951 Kyrkan renoverades. 7 patienter lobotomeras på lasaretten i Norrköping och Västervik.
 • 1952 Barservering ordnades på en kvinnoavdelning.
 • 1954 Lastbryggan revs och en ny byggdes av Göta Ingenjörskår i Eksjö av virke från sjukhusets egen skog.
 • 1955 Arbetsterapilokaler ordnades i fd bostadsrum på avd 2 och 3. Hibernal och Serpasil (psykofarmaka) började användas
 • 1956 Lobotomierna upphörde.
 • 1957 Panncentralen revs. Ny verkstad och nya garage byggs. TV introducerades på kvinnoavdelningar.
 • 1958 Gruppterapi introduceras. Idrottsledarkurs ordnades. Biograf-föreställningarna dubblerades. TV fanns på nästan alla avdelningar, och patienterna uppmuntrades att vara uppe om kvällarna.
 • 1959 Nybyggda avd 61 för kvinnor och  avd 63 för män invigdes i maj. Obduktionshuset revs. Grusasfalt lades på vägarna.
 • 1960 Elbehandling i narkos introducerades.
 • 1961 Promenadgårdarna till avd 5,7 och 9 tas bort. Sjukhusets bagerirörelse upphörde. Nytt centralförråd samt personalbad ordnades. Alla vårdpaviljonger fick egna badrum. Centralbadet för patienter och personal i paviljong 10 upphörde.
 • 1962 Avd MK 1 (Höghuset) för 180 manliga och kvinnliga patienter stod klart, men det dröjde med inflyttning i flera år pga problem med vatten och avlopp. Arbetsterapin flyttade in i de fd badlokalerna i paviljong 10.
 • 1963 Personalbostadshusen 22:orna revs.
 • 1964 Svinuppfödningen upphörde i sept .
 • 1965 Marnäs fd mangårdsbyggnad eldades upp av brandkåren. (Marnäs var en jordbruksfastighet som köptes in när sjukhuset byggdes). Nytt modernt bibliotek ordnades i avd 9.
 • 1966 Nytt vattentorn byggdes. Avd 2 revs.
 • 1967 Staten lämnade över sjukhuset till Landstinget.
 • 1968 Sjukhuset bytte namn till Norra Sjukhuset.
 • 1975 Angrepp på mentalsjukhusen i Pockettidningen R, vilket ledde till att de gamla mentalsjukhusen började ifrågasättas och så småningom kom att läggas ner.
 • 1979 Psykiatriutredningen presenterades. En ”Gräv-där-du- står-studiecirkel” inom fackförbundet Kommunal började samla in foton och gamla föremål. Ett litet sjukhusmuseum startades.
 • 1980-talet Sjukhuset började avvecklas.
 • 1990-talet I stort sett alla vårdavdelningar var nedlagda i slutet på 1990-talet.
 • 2002 Psykiatriska Museet fickr nya lokaler i en gammal vårdavdelning som restaurerats till ursprungligt skick av Landstinget i Kalmar Län i samarbete med Kalmar Läns Museum.
 • 2002 Landstinget bildade aktiebolag för att sälja området.
Kök och tvätt
Kök och tvätt

Du kan läsa mer om sjukhusets historia i boken ”Sankta Gertruds Sjukhus – ett samhälle i samhället” av studiecirkeln ”Gräv där du står” 1989, omtryckt 2002.

Du kan köpa den på museet för 150:- Vi kan tyvärr inte längre skicka den med post.