Stödföreningen

Muséet drivs av Psykiatriska Museets Stödförening som är en ideell förening. Allt arbete på museet är ideellt, även guiderna.

Föreningen är öppen för alla att bli medlem i. Årsavgiften är 50 :- för enskild medlem och 75:- för familj. För mer information vänligen kontakta museet på tel. 0490-86572 torsdagar 14-17 el växeln 0490-86000.

Psykiatriska Museets Stödförening är medlem i ArbetSam – Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd som bildades 1998. ArbetSam är idag Sveriges största museinätverk. www.arbetsam.com

I denna PDF (2 MB) kan du läsa Sanktabladet nr 1 2015 som där vi berättar om allt som hänt under 2014.