Västervikstidningens kulturpris 2012

År 2012 fick Psykiatriska Museets stödföreningen Västervikstidningens kulturpris, med följande motivering:

”Västerviks-Tidningens kulturpris 2012 tilldelas Psykiatriska Museets Stödförening – en ideell förening som visar hur verksamheten på Västerviks Hospital, senare kallat Sankta Gertruds sjukhus och slutligen Norra sjukhuset, kunde se ut.Föreningen får priset för att den förmedlar kunskap om en tid, som jämfört med i dag, såg mycket annorlunda på människor och psykiska sjukdomar.Föreningen får priset för att den berättar historier från en plats som majoriteten av oss inte haft tillträde till, för att den lyfter fram, och visar upp, även mörka delar av vår historia, sådana delar som många kanske helst vill glömma.”