I samband med jubileumsdagen 26/1 invigdes en ny miniutställning om lobotomi. Den är gjord av Sven-Eric, som arbetade som 18-årig skötare med att vaka över patienter som nyligen lobotomerats.

Jag är en av de sista som var med och såg detta. Jag var 18 år när det hände. Detta försvinner med oss. Det är viktigt att berätta” sa Sven-Eric till Västervikstidningens reporter Henrik Hultqvist 27/1 2012. Läs hela artikeln här.

Fakta om lobotomi:

Lobotomi innebär att med kirurgi på hjärnan försöka bota eller mildra psykiska sjukdomar såsom schizofreni, svår ångest och oro men också fobier och tvångstankar. Operationsmetoden gick ut på att skära av nervbanor från pannloben till djupare liggande regioner i hjärnan som är centrum för känslolivet.

Efter många års lobotomerande växte kritiken och många obduktioner visade att flera patienter avlidit av omfattande hjärnskador. Ingenting gjordes från myndigheternas sida för att stoppa ingreppen trots vetskapen om den höga dödligheten. Inte heller från Medicinalstyrelsens sida, den tidigare motsvarigheten till Socialstyrelsen. Inte förrän en läkare i Sydsverige slog larm 1951 att sex av 21 lobotomerade patienter i en behandlingsserie hade avlidit skapades debatt i medierna. Vissa sjukhus upphörde då med behandlingen medan andra fortsatte till 1955, däribland S:ta Gertruds sjukhus.

Över 9000 personer lobotomerades i Skandinavien under 1940- och 1950-talet. Därav 4500 svenskar. Dödligheten var stor. Under några år dog var sjätte patient i anslutning till operationen. På S:ta Gertrud lobotomerades under åren 1949 – 1955 90 patienter med en kulmen 1954 då 35 patienter lobotomerades, varav fyra avled. En person som avled av skadorna av lobotomi var den kända konstnärinnan Sigrid Hjertén som opererades 1948 på Beckomberga sjukhus. En annan känd person som lobotomerades var Rosemarie Kennedy, som levde 1918 – 2005 och var syster John F. Kennedy.

Varken de drabbade eller deras anhöriga har fått någon ersättning från staten för de lidanden ingreppen orsakade. Detta kan jämföras med den norska staten som beviljat 500 lobotomerade patienter ersättning – inte några stora summor utan mer för att markera sitt ansvarstagande.