Kulturarvsdagen 2022

Kulturarvsdagen 2022

Årets tema för kulturarvsdagen, som Riksantikvarieämbetet arrangerar, är “Hållbart kulturarv – att bevara det förflutna för kommande generationer” Tydliggjort och relaterat till vår verksamhet på Psykitriska museet handlar det om hur vi ska kunna bevara vårt...
Höstöppet 2022

Höstöppet 2022

Vi är väldigt glada åt en fantastisk besökssommar på vårt lilla museum i Västervik. Förutom att många hade förbokat sitt besök har även många kommit spontant tisdagar och torsdagar när vi haft sommaröppet under hela sommaren. Vi vill tacka alla kära besökare vi haft....
Sommaröppet 2022

Sommaröppet 2022

Fr.o.m. vecka 27 (5/7) t.o.m. vecka 32 (11/8) öppnar vi muséet varje tisdag och torsdag mellan klockan 13 och 17. I år är det 110 år sedan Västervik Hospital öppnades för de första patienterna. Det är också 110 år sedan Titanic förliste på sin jungfruresa. En av de 34...
Öppet hus – 14 maj 2022

Öppet hus – 14 maj 2022

Lördag den 14 maj 2022 har vi öppet hus på Psykiatriska Museet i Västervik klockan 11-15. Fritt inträde! I år är det 110 år sedan Västervik hospital öppnade för de första patienterna. Det är också 20 år sedan vi flyttade in i nuvarande museilokaler i den byggnad som...
Succé för Titanicmannen i ord och ton

Succé för Titanicmannen i ord och ton

Torsdagen den 7 april gästades vi av Robert Andersson och Jerker Pettersson som under en timma berättade och musicerade om John Charles Asplund som var en av de 34 överlevande svenskarna från Titanic och patient på Västerviks hospital i 20 år. Med de reaktioner vi...