Psykiatriska Museet har ett flertal museivärdar, som har arbetat många år i psykiatrin, de flesta av dem i hela sitt yrkesliv. Guiderna strävar efter att guida efter en uppgjord mall, men självklart kan guidningarna bli lite olika beroende på var man arbetat, men också beroende på den besökande gruppen.

(Det händer ibland att besökare påtar sig rollen som guider, och guidar andra besökare.  Psykiatriska Museet kan inte stå för den information som besökare ger andra besökare.

Psykiatriska Museets guider bär museets T-shirt!

Från vänster till höger: Sven-Eric, Ingrid, Roger, Peo, Saga, Stanley och Ann.