Karta och flygbilder över sjukhuset

Karta över hospitalsområdet från 1930–talet

Ovan och nedan karta över Västerviks Hospital från 1930-talet

Avd 16 nedre

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA