Välj en sida

“Få resande nalkas det ensliga Själö utan att känna en beklämning som icke upphör innan man åter vänt ryggen åt detta hemvist för den fruktansvärdaste av alla olyckor”, skriver Zacharias Topelius i Boken om vårt land. Själö var Finlands första mentalsjukhus. 1889 blev det ett sjukhus för kvinnliga patienter. Sjukhuset stängdes 1962.

Forskare Jutta Ahlbeck-Rehn har undersökt vad som skedde med kvinnorna.  Särskilt under kriget var det ont om mat. Det kunde vara farligare att hamna på mentalsjukhus än vid fronten.”

Citatet ovan kommer från artikeln Kvinnorna på Själö på Yle 22/10 2009 .  Du kan se en 57 minuter lång dokumentär på svenska och finska. Klicka här för att se den.