Bild från Wikipedia. Läs mera om sjukhuset där.

”Piteå hospital & asyl, från 1932 kallat Furunäsets sjukhus stod färdigt 1893. Asylen hyste de kroniskt sjuka som inte förväntades kunna lämna sjukhuset. Hospitalet var till för dem som kunde botas. Sjukhuset hade ett upptagningsområde från Härnösand och norrut. Många människor också långt utanför Piteå har en relation till Furunäset. Sjukhuset ritades av arkitekt Axel Kumlien som genom sitt arbete vid Kungliga Medicinalstyrelsen blev ett namn inom den svenska arkitekturhistorien.

Under lång tid på 1900-talet fungerade sjukhuskomplexet som ett självförsörjande samhälle med eget jordbruk och med personal och patienter som tillbringade långa tider helt innanför sjukhusets område. Det var inte ovanligt att patienter blev kvar på Furunäset hela sitt liv och begravdes på gravplatsen i områdets utkant. Anhöriga ville sällan kännas vid sina psykiskt sjuka och missanpassade familjemedlemmar. Även personal jordfästes på sjukhusets begravningsplats.”

Texten ovan kommer från hemsidan Husera- kulturmiljöer i Piteå. Klicka på länken för att läsa mera på den intressanta hemsidan!

Läs också Piteå Hospital efter ombyggnaden. och artikeln ”Hon tigger dagligen om att få bli kastad i det eviga mörkret” ett patientfall från Piteå-Tidningen. Kulturmiljöanalys Furunäsets sjukhus är en 23 sidor lång historik om sjukhuset av Anna Elmén Berg, Piteå Museum, 2012 (pdf-fil).

När Västerviks Hospital öppnade flyttade ett stort antal personal och patienter från Piteå till Västervik. Detta återkommer vi till framöver.