“Sverige arbetar för att bli världsledande på att använda digitaliseringens möjligheter. Under fyra temaområden – e-förvaltning, digitalisering, publicering och delaktighet – kan du ta del av den snabba utveckling som sker inom IT/kulturarvsområdet med många intressanta och konkreta exempel. Huvudarrangörer av DIGIKULT är Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med Västra Götalandsregionens ABM-sektor och Wikimedia Sverige”

Text från Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida. Tyvärr är inte länken aktiv 2014.

Den 10-11 april 2013 anordnade vi en praktiskt inriktad konferens om kulturarv på nätet under rubrikerna e-förvaltning, digitalisering, publicering och delaktighet. Bilder, texter och data blir nu mer tillgängliga än någonsin förr, och Sverige arbetar för att bli världsledande på att använda digitaliseringens  möjligheter, så det blev många intressanta föredrag och diskussioner.

Texten ovan från hemsidan digikult.se Artikeln Digikult – om kulturarv på nätet.

“– Det är ett viktigt uppdrag att göra kulturarvet tillgängligt för alla. Att sprida kulturarvet via digitala kanaler är att tillgängliggöra och sprida något som tillhör oss alla, säger Örjan Hellström, konsulent på Kultur i Väst.”

Texten från artikeln  Digikult – konferens om kulturarv på nätet” 17/3 2014

Den första digikultkonferensen hölls i Göteborg i april 2013, och gick tillräckligt bra för att få en efterföljare — Digikult 2014. Idén är att skapa en mötesplats för alla som är intresserade av digitalt kulturarv, och att lägga fokus på praktik och resultat. Vad har olika aktörer gjort, och hur fungerade det? Vilka misstag kan vi lära oss av, och vilka framgångar kan vi försöka ta efter?  Texten i stycket ovan från digikult.se

Du kan följa vad som pågår på konferensen genom twitter  #digikult

Inlägget uppdaterat 2014-03-26 samt 2015-11-15