“Det är det värsta man kan göra mot en människa, att bestämma att det får inte finnas fler av dig. Katarina Hahr möter manusförfattaren Kjell Sundstedt, aktuell med filmen ”Den nya människan” som handlar om hans egen släkt. Kjell Sundstedts morbröder och mostrar placerades på anstalt och arbetshem efter mormoderns död. Flera av dem tvångssteriliserades.- Mina släktingar hamnade i vågen när man steriliserade som mest i Sverige under slutet 40-talet. Det blir ett samtal om hur hans släkts öde påverkar livet idag och varför han gjort den här filmen.”

Citatet ovan kommer från artikeln “Katarina Hahr möter Kjell Sundstedt” Samtal pågår, Sveriges Radio P1. Lyssna på “Samtal pågår” från 19/1-09 i P1.

“Egentligen skulle Kjell Sundstedt inte ha funnits. När mamman stämplades som ”sinnesslö” var tvångssteriliseringen nära.– Jag tackar min mor för att hon lyckades rymma, säger den kände manusförfattaren som nyligen har haft premiär på sin film om tvångssterilisering.”

Text från artikeln Jag skulle inte få finnas” i Aftonbladet 19/3 2007

Läs om filmen “Den nya människan” från 2007.

Läs om hans bok “Till Gertrud” från 2009 på hemsidan Dagens bok.

“Kjell Sundstedts moster blev tvångssteriliserad på Norra sjukhuset i Västervik på 1940-talet. Flera av hans öländska släktingar fick genomgå samma ingrepp. I boken “Till Gertrud” försöker han förstå varför….De sociala myndigheterna stämplade barnen som “sinnesslöa” och placerade dem på olika anstalter. Men de bedömningarna som låg till grund för diagnosen saknade bevis som styrkte “idiotförklaringarna”. Sundstedts moster Maj-Britt hamnade så småningom på Norra sjukhuset i Västervik. Men Kjell Sundstedt menar att hon var mentalt frisk när hon kom dit.

– Breven hon skrev till min mamma är väldigt välskrivna och nyanserade. Och dokument visar att hon först blev aggressiv när man hindrade henne från att komma ut i arbetslivet och praktisera. Och det är ju inte så konstigt när man låser in en människa på livstid. I Småland och på Öland var man snabb med att skicka väg människor till anstalt. En trolig orsak är att kommunerna där var fattiga. -Dels handlade det om ekonomi. De intagna var billig arbetskraft på anstalterna som till och med kunde gå med vinst. Men det var också en form av missriktad humanism. Man ville rädda folks förtvinade själar.”

Texten ovan kommer från artikeln “Ny bok blottlägger en bortglömd del av vår historia”  i Västerviks-Tidningen 24/6 -09. Läs hela artikeln genom att klicka på länken.

Läs artikeln Agne, ett av alla offer för svensk rasbiologi av Ola Larsmo i Dagens Nyheter 30/3 2010 Agne var Kjells morbror. (tyvärr är inte länken aktiv 2015)