”En statistisk undersökning 1902 pekade på att Gotlands, Jönköpings, Kopparbergs, Kronobergs och Värmlands län var hårdast drabbat av sinnessjukdom samt sinnesslöhet och att hospital borde inrättas i närhet till dessa län. Skönviksområdet antogs av Kungl Maj:t som hospitalsområde 1903 och 1905 beviljades statliga medel till byggandet av Sveriges riksdag.

Anläggningen öppnades under namnet Säters Hospital 1912. Det var då ett av Sveriges största och modernaste mentalsjukhus. Arkitekt till området var Axel Kumlien, som även ritade det snarlika hospitalet i Västervik. Sjukhuset var självförsörjande och hade en järnväg som gick direkt in på området. Sjukhuset hade även ett eget kapell och begravningsverksamhet. Kyrkogården ligger idag omgärdad av den nuvarande golfbanan.

På området fanns flera solpaviljonger, där man kunde söka sig undan solen. Vissa tidiga psykofarmaka, såsom Hibernal, gjorde patienterna känsliga mot solljus. Avdelningarna 30 och 31 öppnade 1924 och kallades för Manliga- respektive Kvinnliga Stormen och var till för ”stormande” patienter, det vill säga psykotiska patienter med allvarlig aggression eller självskadebeteenden. På varje avdelning fanns 120 vårdplatser och tio isoleringsrum för heloroliga patienter, samt badsal med fyra badkar för långbad. Samtliga sängar var robusta, byggda i trä och fastskruvade i golvet. Fönstren var försedda med träluckor som kunde låsas inåt, för att förhindra sönderslagning, och avdelningarnas respektive promenadgård hade ett fyra meter högt plank av trä. Avdelningarna var ökända för sin lyhördhet och höga ljudvolymer. Idag är avdelning 30 riven.”

Texten ovan kommer från Wikipedia

File:Skönvik 11.jpg

Fd avd 31, kvinnliga”Stormen”.Bild från Wikipedia.

Det finns ett museum på Säter, och det finns mycket intressant att läsa på Mentalvårdsmuseet Säters hemsida.

Blogg som har en sida med fina bilder från mentalvårdsmuseet i Säter. Klicka här.