“En grupp som verkar vara bortglömda i historieskrivningen och kanske också i familjeberättelserna är de människor som i gamla tider levde med funktionshinder. Ändå är källorna fulla av uppgifter om människor som betecknas som lama, fåniga och svagsinta. Det stora intresset från myndigheterna att dokumentera det, som rubricerades som lyten, berodde delvis på att de ville veta om de kunde försörja sig eller vem som annars skulle ta hand om dem.”

Citatet ovan kommer från artikeln Tysta och bortglömda  i Släktband, Sveriges radio P1 Lyssna på programmet här. Från 19/11 -12.

Det  förekom att funktionshindrade skrevs in på Västerviks Hospital / S:ta Gertruds Sjukhus. Bilden visar en sk invalidcykel på Psykiatriska Museet. Bilden har ej samband med radioprogrammet.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA