”Den 25 december 1947 mördas Italiens ambassadör Alberto Bellardi Ricci av sin landsman Giuseppe Capocci. Giuseppe hade suttit inspärrad på Långbro sinnessjukhus i nästan åtta år, övertygad om att fascistledaren Mussolini bar skulden för hans öde. Personalens på sjukhuset försökte bevisa att Mussolini redan var död. Men inga bevis kunde övertyga honom om att så var fallet. Capocci bedömdes ändå frisk nog för en permission, vilket skulle visa sig vara ödesdigert..”

File:Oakhill 1.jpg

Citatet ovan kommer från från artikeln Mordet på ambassaden på Långbro Sjukhusmuseums hemsida. Läs fortsättningen där. Det finns mycket annat intressant att läsa på den hemsidan !

Mer att läsa finns här.  Bilden är från Wikipedia och visar italienska ambassaden, Villa Oakhill.