“Energiförsörjningen på Ulleråker är ett kapitel för sig. Före värmekulvertar och kommunal centralvärme fanns här en kolkaj, en linbana och en liten järnväg som skötte uppvärmningen av alla husen på området. Båtar lossade kol på kolkajen, som idag närmast ser ut som ett stort skrot- och kvistlager för parkförvaltningen, eller som en övergiven husvagnsparkering. Från kolkajen gick en linbana upp för åsen. Några spår av den finns kvar idag:Järnvägen kunde sedan föra ut kolen till de olika köken och bagerierna, men mer om det sedan.”

Citatet ovan från artikeln Linbanan från kolkajen till panncentralen 12/7 2011 på hemsidan Ullerkråkor. Där finns väldigt många  intressanta artiklar om Ulleråker att läsa. Klicka på länken för att läsa mera !

“Linbanan användes för att forsla upp kol till panncentralen som i sin tur värmde upp Ulleråkers sjukhus. En planskiss från runt 1960 visar linbanan och byggnaderna. E58 maskinhus för kolgård och E61 panncentral och maskinverkstäder….

…Närheten till Fyrisån får en att misstänka att kolen kom med båt. Någon kaj finns inte men jag undrar om det behövdes? Efter att ha synat åkanten nedanför kolgården upptäckte jag tre ordenliga pollare. De står med ett mellanrum på cirka 30 meter och vi får väl anta att de inte placerades där på grund av sin skönhet.”

Citatet ovan kommer från artikeln Linbanan i Ulleråker från 22/5 2012 på hemsidan Scribo. Klicka på länken för att komma vidare till den intressanta sidan där du kan läsa mera samt se bilder på linbanan.