Välj en sida

IMG_5719“Ditt barn har fyllt 25, bor hemma och varken jobbar eller studerar. Han eller hon har inga kompisar, inga intressen, är blyg, håller sig på sitt rum, spelar dataspel, går aldrig ut och vet inte hur det sociala samspelet funkar. En typisk Hikikomori.

Hikikomori är det japanska ordet för “den som drar sig undan”. Hikikomori är också ett Uppsalaprojekt som hjälper unga vuxna som fastnat i social fobi, ekonomiskt utanförskap och isolering.Projektet är till för unga personer som inte kommer vidare i livet…

Projektet Hikikomori startade 2010 och pågår till mars 2014. Det är ett samarbete mellan socialbidragsverksamheten i Uppsala och allmänpsykiatriska Unga vuxna-mottagningen.
Just nu är 23 personer inskrivna, ungefär lika många killar som tjejer. Deltagarna får hjälp att komma hemifrån, skapa nya kontakter och planera sin framtid. Det sker genom hembesök, individuella träffar, hjälp med myndighetskontakter, utflykter och studiebesök.”

Texten ovan kommer  från artikeln “Hikikomori ska hjälpa ensamvargar” från Uppsala Nya Tidning 2012-11-08

Läs också mer här och här om projektet i Uppsala.

Bilden ovan visar en skulptur gjord av en patient på Norra Sjukhuset i Västervik. Ur Psykiatriska Museets samlingar, den har ej samband med artikeln.

Liknande projekt finns i Umeå – läs mera här

Det finns också en artikel på Wikipedia om Hikikomori.

Du kan också lyssna på radioprogrammet Hikikomori -barnen som stänger in sig som sändes i Barnen i P1 22/5 2009.

Hikikomori var oktober månads nyord enligt Språkrådet:

“En hikikomori är en ung person som isolerar sig i hemmet. Ordet är japanskt, och i Japan är antalet hikikomorier betydande. De flesta är runt 30 och har ingen sysselsättning, utan sitter i sitt rum i föräldrahemmet och ägnar sig åt introverta intressen. En hikikomori har ofta varit med om något som hon eller han upplever som jobbigt eller förnedrande: de har misslyckats med sina studier eller i kärlek. Men eftersom isoleringsperioden i sig själv också ses som förnedrande nu när fenomenet är så uppmärksammat, blir förnedringen ännu större och isoleringen svårare att bryta.

Antalet unga människor som vägrar lämna sitt hem sägs vara så stort att man från myndighetshåll ser ett stort hälso- och samhällsproblem i framtiden, när  hikikomorierna inte längre kan stöttas ekonomiskt av sina föräldrar. Unga människor som stannar i eller återvänder till föräldrahemmet finns naturligtvis inte bara i Japan. I den spansktalande världen kallas de nini, en förkortning av uttrycket ni estudian ni trabajan, ’de varken pluggar eller jobbar’. Ett äldre, nästan bortglömt svenskt uttryck är hemmasittare (även hemmapojke och hemmaflicka). Att vi i svenskan sedan länge har ett ord för den här gruppen påminner om att tillståndet inte är något nytt; det har funnits i alla tider.”

Texten ovan kommer från Språkrådets hemsida.