IMG_1356-001”Nostalgi är ett ord som vi idag kanske förknippar med ett lätt vemodigt leende inför tanken på 50-talets raketost. Men förr var det en allvarlig sjukdom som kunde leda till döden. Idéhistorikern Karin Johannisson har skrivit en elegant och infallsrik studie över nostalgins historia…

I sin nya essäbok ”Nostalgia” tar Johannisson också fasta på ett sjukdomsbegrepps historia, dess födelse, uppgång, blomstring och fall. Nostalgi – ett ord vi idag kanske förbinder med ett lätt vemodigt leende inför tanken på 50-talets raketost – var förr en allvarlig sjukdom som kunde leda till döden. 1700-talsläkaren Auenbrugger beskrev hur unga män greps av en särskild sorgsenhet när de tvingades ut i militärtjänst och förlorade hoppet om att återvända till sitt hemland. ”De blir tystlåtna, apatiska, enstöriga, grubblande, suckar och stönar mycket, och blir till sist alldeles okänsliga och likgiltiga för livet självt.” Detta är sjukdomen nostalgi, hemlängtan, skrev Auenbrugger och tillade att han öppnat många lik efter personer som drabbats av denna sjukdom….

IMG_1328Man kan förstå att militärväsendet intresserade sig för denna åkomma, då det stod i en armés intresse att ha stridsdugligt manskap. Effekten kunde dessutom vara smittsam och det gällde att identifiera problemet innan hemsjukan spred sig. Nostalgin betraktades som en typisk manlig soldatsjukdom genom större delen av 1800-talet, särskilt i Frankrike. I Tyskland kom man istället att förknippa begreppet med brott som barnamord och mordbrand, begångna av hemlängtande unga flickor. Frågan fick ett rättspsykiatriskt intresse. Hade brottet sin orsak i sjukdom eller ett sjukdomsliknande tillstånd måste flickan gå fri.

IMG_1326Johannisson återger en typisk fallbeskrivning, där en mycket ung flicka skickas bort på sin första tjänst i en främmande familj. Här drabbas tioåringen av akut intensiv hemlängtan, bönfaller om att få komma hem, men vägras. Hon rymmer hem, men förs tillbaka av mamman. Några dagar senare dör ett av de barn hon har hand om oförklarligt, det visar sig senare att det strypts. Inte heller nu får hon komma hem. Hon anlägger eldsvåda i huset, men den släcks snabbt. Dagen därpå kvävs ännu ett syskon. Efteråt finner man flickan lugn och stilla sitta vid den döda treåringen med uppslagen katekes. Som förklaring till brotten uppger hon att hon längtade hem. Också från Sverige rapporterades liknande fall.”

Texten ovan kommer från artikeln Sjuk av hemlängtan i Sydsvenskan 21/4 2005. Läs hela den långa och intressanta artikeln genom att klicka på länken ovan.

”Förr i tiden ansågs nostalgi vara en psykisk sjukdom till följd av ett posttraumatiskt stressyndrom och drabbade ofta soldater som låg i strid i fjärran land eller satt i fångläger. Vissa psykologer menar att samma symptom idag ibland kan ses hos invandrare.

IMG_1329Ordet nostalgi härstammar från grekiskans nostos (hemkomst) och algos (smärta) och psykologer som t ex Carl Jung menade att det var en psykisk sjukdom vilken är förenad med en djup och långvarig förstämning hos personer som saknar förmåga att psykiskt anpassa sig efter en förändrad omgivning. Med det i bagaget vill väl knappast någon medge att man är nostalgiskt lagd. Men å andra sidan…vad har man att välja på.”

Texten ovan kommer från artikeln Nostalgi – en sjukdom som smittar i Dalarnas Tidning. Bilderna ovan har ej samband med artiklarna. De visar dekorer på en bröd- eller kakburk av plåt ur Psykiatriska Museets samlingar.