“1914 invigdes kasernområdet för infanteri regementet I12 på Ryhovsområdet. Arkitekt var Viktor Bodin. I12 gränsade till artilleriregementet A6 som hade funnits sedan 1890-talet. Försvarskrisen på 1920-talet gjorde att I12 redan 1927 flyttades till Eksjö.1928 visades den stora Jönköpings-utställningen på kasernområdet och året efter fungerade området som flyktingförläggning för ”Gammalsvenskbyborna” från Ukraina.

Ryh Regemente I12 kaserngård c1920

Av kasernområdet återstår en del byggnader, till exempel hus B2 som idag är kontor. Hus B2 utgjorde kasernens centrum, omgiven av stora byggnader, som nu är rivna. Matsalarna, köket och en rad ekonomibyggnader finns kvar i ombyggt skick. Infanteriregementets övningsområde övertogs senare av regementet A6, och där ligger nu A6 köpcenter. På övningsområdet anordnades sporttävlingar och där fanns Jönköpings första flygplats 1914–1935.Flygfoto över kasernområdet från 1918. Hus B2 är det mindre huset i mitten. Foto: Jönköpings läns museums arkiv

Mentalsjukhuset på Ryhov öppnades 1934 och lades ned på 1980-talet, då bygget av Länssjukhuset Ryhov påbörjades. Patienterna kom både från Jönköpings och Skaraborgs län. Ryhov var ett av landets största mentalsjukhus med plats för upp till 1 700 patienter och det hade drygt 400 anställda. Området där det tidigare låg en kasern byggdes om på 1930-talet och flera nya paviljonger byggdes till. Den södra paviljongen finns bevarad och är idag en del av länssjukhuset. Den östra är riven och dess grund bildar idag en långsträcktkulle intill skulpturparken Homo Hortus.

De äldre byggnaderna som ligger norrut på sjukhusområdet var serviceanläggningar. De gamla lokalerna på områdets västra del användes tillrehabilitering och friskvård i form av slöjd och hantverk. Parker och stora trädgårdar med växthus anlades där patienterna kunde sysselsätta sig.

Länssjukhuset Ryhov öppnade 5 september 1988. Sjukhuset byggdes med inriktningen att skapa ett öppet och patientvänligt sjukhus och med mottot att anpassa sjukhuset till patienten och inte patienten till sjukhuset. Upptagningsområdet är Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner med tillsammans 146 000 invånare. Inom en del områden ansvarar sjukhuset för Jönköpings läns samtliga 338 000 invånare, till exempel inom barnsjukvård,onkologi, infektionssjukvård och habilitering. Sjukhuset har 500 vårdplatser varav drygt 90 inom psykiatri. Under åren har vården utvecklats mot mer dagsjukvård, där patienterna åker hem direkt efter behandling.”

Texten kommer från artikeln “Slingan – natur och kulturstig på Ryhovs sjukhusområde” (pdf-fil)  Där kan du se bilder från Ryhovs sjukhus. Klicka på länken ovan för att ladda ner pdf-filen.

IMG_6470“Natur- och kulturstigen Slingan på Ryhovsområdet Den 27 augusti 2013 invigdes natur- och kulturstigen Slingan. Den är en tre kilometer och går runt Länssjukhuset Ryhov. Slingan har skapats bland andra för patienter som har möjlighet att lämna sin vårdmiljö och få en stund i naturen. Forskning visar att naturen är bra för vår hälsa och tillfrisknande. Stressnivån sjunker och koncentrationsförmågan ökar när vi vistas i naturen.Slingan är också till för anhöriga och besökare liksom de som arbetar på Ryhovsområdet.

Utmed stigen, som är tre kilometer lång, finns skyltar som berättar om Ryhovs långa och dramatiska historia som sträcker sig ända till 1500-talet, det finns skyltar med information om växter och djur som lever och växer i området.Dessutom finns det konstverk, skulpturer och växtlighet att vila ögonen på. Man kan gå hela stigen eller del av den; en promenad, ett motionspass eller en stunds stillhet.”

Texten ovan  kommer från Landstinget i Jönköpings hemsida.

Här kan du läsa Historik Länssjukhuset till Ryhov.