”Regeringen beslutade den 30/1 att tillsätta en utredning som bland annat ska föreslå nationella mål för museipolitiken och se över de statliga museernas uppdrag.” Text från Riksförbundet Sveriges Museer Pressmeddelande från Kulturdepartementet.

”Kulturdepartementet anordnar den 5 februari 2014 konferensen ”Museer i en ny värld” som markerar inledningen av arbetet med översynen. Konferensen äger rum i Centralposthuset i Stockholm och riktar sig till särskilt inbjudna, men konferensen direktsänds via webb-tv och kommer att finnas tillgänglig i efterhand. Ta del av hela programmet här Text från Riksförbundet Sveriges Museer

Psykiatriska Museet har följt konferensen via webb-TV samt twittrat. Se vårt twitterkonto. Vi tyckte det var glädjande att Riksantikvarien Lars Amréus på twitter säger till oss att det är viktigt att synliggöra arbetslivsmuseerna och deras verksamhet. Magdalena Hillström mfl hade mycket intressant att säga, och vi rekommenderar varmt att titta på föreläsningarna när de blir tillgängliga. PICT16661.jpg