IMG_1148“Varje dag tvångsvårdas ungefär 3 000 personer i Sverige med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Dessa patienter har ofta stora vårdbehov och behöver omfattande insatser.”

Texten ovan kommer från Socialstyrelsens hemsida, där det finns många olika artiklar att läsa om tvångsvård.

 

Bilden visar bältesknappar och bältesnyckar ur Psykiatriska Museets samlingar.

Tvångsvård kan i Sverige ske med stöd av tre lagar.

“I förslaget till ny psykiatrisk tvångsvårdslagstiftning och i debatten om det saknas en analys med utgångspunkt i vedertagna etiska principer, menar Jan-Otto Ottosson i denna genomgång av lagförslaget. Han anser bland annat att ett begränsat tvång bör tillåtas i kommunal äldreomsorg och att bältesläggning inte bör förekomma i vården.”

Citatet ovan kommer från artikeln Etiska aspekter på tvångsvård av Jan-Otto Ottosson professor emeritus i psykiatri, Göteborg  i Läkartidningen 28/5 2013.

“När en domstol ska fatta beslut om någon ska ha psykiatrisk tvångsvård eller ej går rätten i stort sett alltid på chefsöverläkarens bedömning. De enskilda individerna har inte mycket att sätta emot, visar Agendas granskning.vDet handlar om de psykiskt sjuka. De som vårdas mot sin vilja för att de bedöms kunna skada sig själva eller andra. ”

Citatet ovan kommer från artikeln Svårt att motsätta sig tvångsvård på SVT:s hemsida.