Klicka på bilderna för att se hela bilden !

Med anledning av Internationella Kvinnodagen publicerar vi ett litet urval av alla tusentals bilder vi har. Det är kvinnor – patienter och personal som levt och arbetat på Västerviks Hospital /S:ta Gertruds Sjukhus.

När sjukhuset öppnade 1912 var det stränga och patriarkala förhållanden som rådde, även om den förste överläkaren var känd för att vara humanist. Kvinnlig personal, såväl som manlig var tvungen att ansöka om skriftlig permission för att få lämna sjukhusområdet. Kvinnor och män fick inte besöka varandra på personalbostadsrummen. Den kvinna som ville gifta sig fick sluta sin tjänst. Kvinnliga skötare tjänade mindre än de manliga, men som kompensation gick de kvinnliga skötarna i pension redan vid 55 års ålder.

En fackförening för vårdpersonalen bildades 1913, och där engagerade sig även många kvinnor. Förhållandena förbättrades för både kvinnlig och manlig personal tack vare fackligt arbete. 

Det inrättades också hjälpverksamhet för patienterna i frivård och familjevård, eftersom många patienter också hade sociala problem. Men någon intresseförening för patienterna kom inte förrän på 1970-talet, och tyvärr har vi inte närmare information om hur aktiva de var i Västervik vid den tiden.

Läs mer om Internationella Kvinnodagen på Wikipedia.