”Liksom förhållandet är vid Säters hospital hade även här manssidan haft mycket gagn av den s.k. fasta paviljongen, i det att hit överflyttats åtskilliga patienter som visat sig våldsamma eller oroliga, och för vilka plats icke kunnat beredas inom avd. 4.

Av de 29 patienter, som vid inspektionstillfället vårdades å den s.k. fasta paviljongen, voro sålunda endast de 17 hit hänvisade från andra anstalter, nämligen från Kristinehamns hospital, Uppsala hospital och asyl, Piteå hospital och asyl och Långbro sinnessjukhus vardera 1, från Härnösands hospital samt Vänersborgs hospital och asyl vardera 2, från Säters hospital (för evakuering av dess fasta paviljong) 3 och från Växjö kriminalasyl 4 samt från straffängelse 2,  därjämte hade emellertid några kriminalpatienter, som medföljt transporter till Västerviks hospital från andra sinnessjukanstalter (i och för evakuering av dessa), även intagits å den s.k. fasta paviljongen.

Flera av såväl dessa som de i övrigt från anstaltens andra avdelningar hit överflyttade skulle icke behöva upptaga plats här, om anstalten disponerat tillräckligt antal platser å avdelningar för oroliga. Ur inspektionsberättelse för Västerviks Hospital 1914. Läs mera på Medicinhistorisk databas.

Nedan en bild från som visar olika föremål omgjorda till  trekantsnycklar av patienter vid fasta paviljongen. Dessa skulle användas för att öppna fönsterlåsen vid rymningsförsök.IMG_1506