”Påståendet att schizofreni är en livslång kronisk sjukdom måste ifrågasättas, säger Alain Topor psykolog och chef för FoU-enheten vid Psykiatrin Södra inom Stockholms läns landsting. Det är möjligt att återhämta sig även från svåra psykiska störningar. Genom omfattande intervjuer med tidigare patienter har han försökt ta reda på vad som påverkat deras tillfrisknande.

Ett flertal vetenskapliga studier visar att många patienter med svåra psykiska störningar kan återhämta sig till ett normalt fungerande socialt liv. Det finns flera viktiga faktorer som kan hjälpa, men också förhindra en väg tillbaka.– Om man tittar på den samlade forskningslitteraturen så visar det sig att mellan hälften och två tredjedelar av de människor som diagnosticerats för schizofreni blir betydligt bättre och till och med helt återställda, berättar Alain Topor.

Han har hittills gjort ett 60-tal intervjuer med människor som varit intagna inom den psykiatriska slutenvården, men som återhämtat sig från svåra psykiska sjukdomar och som idag lever självständiga liv utan kontakt med psykiatrin. Alain Topors erfarenheter stämmer väl överens med tidigareforskning: Mellan 24 och 34 procent av dem som diagnosticerats för schizofreni återhämtar sig helt och hållet.”

Texten ovan är inledningen på den intressanta artikeln Schizofreni – ingen obotlig sjukdom i Psykologtidningen nr 20/03. Ladda ner pdf:en genom att klicka på länken.