”Unga som skadar sig själva ska inte längre vårdas på rättspsyk. Region Skåne ska nu samordna ett nationellt projekt för att utveckla forskning och vård för unga med självskadebeteende. Målet är att antalet unga som skadar sig själva ska minska, samt att färre unga ska tvångsvårdas.

– Vi ser ofta personer med självdestruktivitet inom vården i dag, men vi saknar en samlad bild, säger Per Olof Sjöblom, förvaltningschef för Psykiatri Skåne.”

Citatet ovan kommer från artikeln Satsning mot självskadebeteende i Svenska Dagbladet 8 februari 2012. Klicka på länken för att läsa hela artikeln.