”Långbad ha under året ej använts. Elektrobehandlingen ha fortsatt i mindre antal fall. Frånsett några fall av muskelruptur och käkluxation ha inga olägenheter yppat sig. I några fall ha behandlingen på patientens uttryckliga begäran avbrutits.”