Psykiatriens historie i Skandinavia har frem til nå vært relativt sparsomt dekket. Så får vi imidlertid i løpet av kort tid både Einar Kringlens Norsk psykiatri gjennom tidene(2007) og altså denne: Psykiatriens historie i Danmark, redigert av Jesper Vaczy Kragh (2008). Det er litt som det ordtaket som ofte siteres av busspassasjerer i London; man venter i en evighet på en buss, og så kommer det to nesten samtidig. Boken er en artikkelsamling, og bidragsyterne består stort sett av historikere og psykiatere, altså en interessant blanding av bidrag skrevet både utenfra og innenfra psykiatrifaget.”

Texten kommer från den intressanta artikeln Når nåtiden blir historie av Kim Larsen i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 46, nummer 7, 2009, side 690-692. Klicka på länken för att läsa mera !