”Alla helgons dag är en kristen högtid som firas till minne av helgonförklarade personer. I Sverige är alla helgons dag en allmän helgdag som infaller lördagen mellan den 31 oktober och 6 november (oftast lördagen på vecka 44). Ursprungligen var dagen en fast helgdag den 1 november, en plats den behållit i andra länder. Vid en helgdagsreform 1772 förlorade 1 november sin status som helgdag. Istället firades alla helgons dag första söndagen i november. Efter motioner i Sveriges riksdag om att öka antalet helgdagar under hösten flyttades alla helgons dag 1953 till lördag, och blev samtidigt allmän helgdag (lördag var dåförtiden en arbetsdag). Samtidigt ändrades namnet på 1 november till att vara allhelgonadagen.

Seden att fira helgon och martyrer på olika specifika dagar uppstod tidigt inom den kristna kyrkan och snart även behovet av en samlingsdag för mindre betydande helgon som inte fått en egen plats i kalendern. Därför infördes en ”alla (övriga) helgons dag” för dessa.”

Text ovan och bild kommer från Wikipedia . File:Skogskyrkogården at All Saints Day 2010-1.jpg

”Alla helgons dag har varit föremål för omvärderingar i historien, bland annat beroende på förändrade religiösa uppfattningar. I Sverige bibehölls allhelgonadagen som helg även efter reformationen på 1500-talet. Högtiden trotsade alltså försök att ta bort den ur kalendern. Skälet är att helgon inte sågs som del i den protestantiska lutherska trosuppfattningen. Däremot avskaffades alla själars dag den 2 november…

…Mot slutet av 1800-talet växte efter hand bruket att tända ljus vid gravarna, främst i städerna. Ljusen tändes som regel vid avlidna barns gravar. Att tända ljus vid gravarna var inte helt okänt i Sverige, men detta hade mest skett på julaftonen, vilket gjordes så sent som på 1940-talet. Efter andra världskriget spreds seden med ljus på gravarna förlagt till allhelgona. Impulserna kom från katolska länder i Europa. Etnologen Mats Rehnberg nämner att impulser också kom från krigsgravarna i Normandie. Redan 1924 fanns förslag på att återinföra alla helgons dag, men först 1953 blev helgdagen officiell. Man kan notera att den gamla allhelgonadagen ligger kvar den 1 november, men utan att vara helgdag.

I bondesamhället användes den 1 november för att förutsäga vädret och som nämnts har den setts som den första vinterdagen. Det sades ibland att om solen inte skiner så länge att man hinner med att sadla en häst, så blir det en mycket snörik vinter.

Texten i stycket ovan kommer från artikeln Alla helgons dag, Nordiska museet 

IMG_6653Om du vill läsa om Västerviks Hospitals/ S:ta Gertruds Sjukhus kyrkogård  finns det flera inlägg på webbplatsen. Ta fram dem genom sökfunktionen.

Du kan också titta på bilder från sjukhuskyrkogården, som den ser ut idag, i ett galleri. Där finns alla gravstenar som finns kvar på kyrkogården.

Psykiatriska Museets Stödförening och Gertrudsviks Sjöstad planerar att sätta upp en minnessten på Västerviks Hospitals – S:ta Gertruds sjukhus kyrkogård, till minne av de patienter och personal som är begravda där. Bild  från sjukhuskyrkogården, ur Psykiatriska museets fotoarkiv.