”Inom psykiatrin utvecklades det många behandlingsmetoder under 1900-talet. På Umedalens mentalsjukhus användes några av dem t ex. långbad, krampterapi, lobotomi och elchocker. De kan du läsa mer om här:

Långbad
Man stoppade ner patienterna i varmt vatten för att lugna ner dem. För att vattnet skulle hålla sig varmt lades det ibland en gummimatta med hål för huvudet över dem. Patienterna kunde ibland få ligga i dessa bad så länge som några dygn.

Krampterapi
På 1930-talet började krampterapi användas inom psykiatrin. Det var en ungersk läkare som utvecklade denna terapi. Detta behandlingssätt gick ut på att man gav patienten en spruta med Cardiazol, ett medel som framkallar kramper. En injektion framkallar mellan 15-30 kramper. Nackdelarna med den här behandlingen var att patienterna ibland fick ångest efter injektionerna och att äldre patienter fick kotfrakturer innan muskelavslappnade medel kom i bruk 1957. Till slut insåg man att denna metod inte var bra och därför slutade den användas.

Lobotomi
En behandling som spreds i slutet av 1930-talet var lobotomi. Metoden gick ut på att man skar av nervbanorna till och från pannloben för att lindra ångest och svåra smärttillstånd. De nervbanor man skar av var de som ledde till den del av hjärnan där känslolivet sitter. Den här metoden fick hemska konsekvenser. Många patienter dog efter operationen och de som överlevde blev som zombies, alldeles likgiltiga och avtrubbade. Lobotomin användes mycket under 1940 och 50-talet. Från 1947 till 1960 lobotomerades minst 577 patienter på Umedalens mentalsjukhus. Detta skedde dock aldrig utan tillstånd från de anhöriga.

Psykofarmaka
1954 introducerades psykofarmaka på Umedalens mentalsjukhus, efter det används lobotomin mindre och mindre. Detta är mediciner för behandling av psykiska störningar. En viktig grupp inom psykofarmaka är neuroleptika. Den kom att underlätta arbetet inom psykiatrin, då patienter med vanföreställningar och hallucinationer blev mycket lugnare. En oönskad effekt av neuroleptika är att den inverkar på känslolivet, patienten blir passiv och avtrubbad.Biverkningarna har minskat genom åren.

Elchocker
Elchocker började också användas på 1930-talet. Precis som man hör på namnet så skickar man strömstötar genom hjärnan och på detta sätt framkallas kramper. Metoden har visat sig vara effektiv men har också ifrågasatts. Elchocker ges än idag men patienterna sövs alltid före och de får även muskelavslappande medel och därmed får de lindrigare kramper.

Andra metoder som användes på Umedalen var bland annat tvångströjor, feberbehandlingar och nedsövningar. På mentalsjukhuset fanns snickeri, trädgårdar och potatisodlingar där fick de patienter som inte var så sjuka arbeta. Efter ett tag blev Umedalens mentalsjukhus nästan självförsörjande. Det öppnades även butiker, där man sålde varorna man tillverkade.”

Texten kommer från  två artiklar av Sofia Holmberg: Behandlingsmetoder  och Mer om olika behandlingar

Klicka på länkarna för att läsa mera !