Recension av boken På anstalt av Mikael Elvegård, Maria Vallström och Veronica Olofsson Jamtli Förlag

”Anstalter och institutioner är en del av det moderna Sveriges historia, där omhändertagandet skulle ske rationellt, gärna storskaligt i hygieniska och ändamålsenliga lokaler. I dag är anstalterna en ganska osynlig och bortglömd del av det moderna samhället. Skälet till det menar etnologerna Mikael Eivergård och Maria Vallström samt antikvarie Veronica Olofsson, författare till boken På anstalten, är att det egentligen rör sig om en ganska marginell företeelse som endast hade en lös förbindelse med samhällsliv och människornas vardag.

Men enligt författarna var det på anstalten som det moderna samhällets värderingar kom fram. Här samlades och utrycktes normer kring ordning, normalitet, hälsa och vad som var rätt eller fel. Innanför dessa väggar skulle människor som avvek från samhällets normer behandlas och alla avvikelser skulle korrigeras. Med hjälp av kontroll, övervakning och expertkunskaper förändrade anstalten den intagne i önskvärd riktning. Det moderna samhället såg anstalten som en bakgård, en plats för dem som inte kunde leva upp till samhällets krav på ordning, skötsel med mera.

I boken På anstalten ställer författarna sig frågan. Vad är det som hamnar innanför och vad hamnar utanför det vi brukar betrakta som kulturarv?”

Citatet ovan kommer från den intressanta och tankeväckande artikeln Anstalten var en bakgård av Seved Johansson i Allehanda.se 3/12 2012. Klicka på länken för att läsa den.