”Berättelsen om Ruth Svensson (1890–1971) ger inte bara bilden av ett ovanligt medicinar-och kvinnoliv, utan speglar också dåtidens förhållanden i såväl Sverige som Kina. Ruth Svensson kom från små förhållanden,men kunde utbilda sig till läkare i Uppsala, följde sin kallelse och blev missionsläkare i Kina, för att avsluta sin bana som överläkare i psykiatri vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala.”
Texten är inledningen på artikeln En medicinarpionjär: Ruth Svensson – parasitolog, missionsläkare, psykiater i Läkartidningen nr 25 1999. Klicka på länken för att ladda ner artikeln som pdf-fil.