Paulus Josef Lundahl,  född 13 juni 1883  död 23 juli 1930. Psykiater ”…kom till Gotland med dess avgränsade upptagningsområde. De sjuka och psykiskt skadade var inte fler än han kunde lära känna dem och deras miljö. Han ordnade allt efter eget huvud, och hans nydanande förmåga blommade. I USA och Västeuropa hade växt fram en ny lära om psykisk hygien, som L ivrigt tog del av under flera studieresor. Han lärde personligen känna Clifford W Beers, den amerikanske pionjären för reformrörelsen. Denne såg dålig miljö, framför allt felaktig uppfostran, som orsak till psykisk sjukdom. Man undervärderade medfödda anlag, och L ansåg ärftlighetsläran med dess fatalism vara en ”vetenskaplig skräpvrå”.

För att tidigt fånga upp avvikande barn öppnade L en barnavårdscentral, troligen den första i vårt land, och var läkare vid Barnkrubban och Mjölkdroppen. Han mötte sedan barn och ungdomar som skolläkare. Genom lärarna spårades barn med psykiska besvär, allt med tanken att genom rätt uppfostran förebygga inte bara psykisk sjukdom utan även kriminalitet. Under ständiga resor besökte han hospitalets tidigare patienter och dem som väntade på vård. Han prickade in på en karta alla kända fall med psykisk rubbning, även det en nyhet. Efter mönster från Växjö hospital organiserade han familjevård med tillhörande centralhem inom Stenkyrka församling. På sjukhuset ordnade han filmvisning samt gymnastik och lekar till musik. Han betonade, att mentalvården behöver hjälp av ”social workers”, dvs kuratorer. L:s stora arbete om sitt klientel på Gotland utkom postumt 1932.

Den kliniska psykiatrin tog en annan väg än L:s; den slöt sig allt närmare till kropps- sjukhusens arbetssätt med naturvetenskaplig grund. Däremot har den öppna och sociala mentalvården utvecklats efter L:s linjer, om än mer realistiskt. L var en entusiast med livligt temperament och levde intensivt i sin egen värld. Han charmerade människor och fick dem att engagera sig i hans verksamhet. Från barnsben hade han lärt sig att finna tillfredsställelse i att trösta och hjälpa betryckta och eftersatta medmänniskor. Med idealitet och delvis med egna medel utförde han sin pionjärgärning. L var en av de sista i den epok, där psykiatrerna var mera humanister än naturvetare.” Texten är artikeln om Paulus Josef Lundahl från Svensk Biografiskt lexikon /Riksarkivet. Bilden kommer från denna artikel. Läs hela artikeln genom att klicka på länken.