”Den arbetslöse emigranten begick själfmord. En 12-årig yngling, Thorsten Fernström, som nyligen från sitt hem i Småland anlänt till Chicago, begick här om dagen själfmord i sin systers hem. Gossen hade icke kunnat finna något arbete, och detta var orsaken till den förtviflade handlingen.”

Texten kommer från Nyaste Kristianstadsbladet lördagen den 6 augusti 1904 på Digitaliserade svenska dagstidningar.

Det kan vara viktigt att påminna sig om när svenskar i stora skaror utvandrade till Amerika för att försöka få en bättre framtid. Värt att notera är också att man 1904 kallade en 12-åring för yngling. Den tragiska notisen känns lika aktuell idag. /vår anm.