”De satt alla tre många år på mentalsjukhus: Sigrid Hjertén, Agnes von Krusenstjerna och Nelly Sachs. I ”Den sårade divan” närstuderar Karin Johannisson kvinnliga konstnärskap präglade av svåra psykiska problem. Johan Cullberg, professor i psykiatri, läser en ofrånkomlig bok för den som vill förstå kopplingen mellan psyke, könsordning och kreativitet.

Utan tvekan fascinerar kombinationen hög begåvning, kreativitet och galenskap. Idéhistorikern Karin Johannisson har i en serie uppmärksammade böcker (”Medicinens öga”, ”Kroppens tunna skal”, ”Melankoliska rum” för att bara nämna några) systematiskt arbetat sig in genom medicinens skråskyddade gränsmarker. Nu har hon tagit ett stort steg över till den klassiska psykiatrins något skamfilade själ. Utgångspunkten är närstudier av författaren Agnes von Krusenstjerna (1894–1940), konstnären Sigrid Hjertén (1885–1948) och diktaren Nelly Sachs (1891–1970). Dessa kvinnor, som var tämligen samtida, tillbringade alla många år på mentalsjukhus. De första två skadades svårt under vården, Nelly Sachs räddades av den…”

Texten ovan är inledningen på en recension av Johan Cullberg Begåvade kreativa – och inspärrade i Svenska Dagbladet 18/9 2015. Han recenserar Karin Johannissons bok Den sårade divan. Läs hela den intressanta artikeln genom att klicka på länken.